บริษัท พีซีอุปกรณ์โรงงาน จำกัด
PC-WHEEL.COM
เปิด : 9.00 - 19.00 น.
ติดต่อ :    

 ลูกล้ออุตสาหกรรมโพลียูรีเทน R500  P C-wheel ลูกล้อ ของคนไทยมาตรฐานเทียงตรงแบบเอียงและตรงแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี

คิดถึงงานหนักคิดถึงเราล้อเลื่อนที่ให้คุณมากกว่าล้อเลื่อนทั่วไปรับงานหนักรับแรงกระแทรกได้ดีการเคลื่อนตัวของล้อคงที่สม่ำเสมอด้วยลูกปืนแบบเทียงตรงมาตรฐานที่ได้ การผลิตและล้อเลื่อนจำหน่ายล้อ และระบบย้ายการเคลื่อนความมุ่งมั่นของการออกแบบผลิตภัณฑ์คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีทางผิดพลาดได้ในขณะที่ให้วิถีทางแก้ปัญหามากมายความมุ่งมั่นนี้เป็นตัวทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าโรงงานต่างๆเป็นจำนวนมากสำหรับล้อเลื่อนที่มีฟังก์ชันการ ทำงานดีเลิศในรูปลักษณ์ที่ประสานกลมกลืนที่ประสบผลสำเร็จเช่นนี้ออกมาได้ก็เนื่องจากการร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานที่มีประสบการณ์และแรงบันดาลใจสูงและทำให้มั่นใจได้ว่าตั้งแต่การเริ่มสั่งงานเรื่อยไป จนถึงการออกสู่ท้องตลาดของผลิตภัณฑ์บั้นปลายนั้นผลิตภัณฑ์นี้เป็นสิ่งที่ตลาดหรือลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์โรงงานที่ต้องใช้ล้อเลือนคุณภาพสูงหรือแบบพิเศษออกแบตามต้องการเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษโดยเฉพาะ

 ลูกล้อสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักลูกล้อโพลียูรีเทน PC-Wheel 

คุณสมบัติแบบเอียงตรง ขาเป็น มีเบรกล้อโพลียูรีเทน R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบเอียง ขาเป็น ล้อไนล่อน R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองล้อไนล่อนและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบเอียง ขาเป็น ล้อเหล็ก R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองล้อเหล็กและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบเอียง ขาเป็น ล้อเหล็กหุ้มยาง R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองล้อเหล็กหุ้มยางและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบตรง ขาตาย ล้อโพลียูรีเทน R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองล้อโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบตรง ขาตาย ล้อไนล่อน 500 R - สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองเหล็กแผ่นบัดกรีล้อไนล่อน โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบตรง ขาตาย ล้อเหล็ก R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองเหล็กแผ่นล้อเหล็กเชื่อมบัดกรีล้อเหล็ก โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

คุณสมบัติแบบตรง ขาตาย ล้อเหล็กหุ้มยาง R - 500 สำหรับงานหนัก

ตัวเรือนทองและเหล็กแผ่นล้อเหล็กหุ้มยางเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์แผ่นเพื่อประกอบ

 

คุณสมบัติแบบเอียง ขาเป็น มีทั้งล้อโพลียูรีเทน ล้อไนล่อน ล้อเหล็ก ล้อยาง R - 500 ชนิดมีเบรค

ตัวเรือนทองล้อโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่นแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี

รุ่น :R500

หนักสำหรับงาน

หมุน Bracker ด้วย Urthane เหล็ก nylon - 6 Rubber Wheel

ความสูงลูกล้อขาเป็น -- ขาตาย -- ล้อยูริเทน, ไนล่อน, เหล็กหรือยางหุ่มเหล็ก


กว้าง x ยาว


เส้นผ่าศูนย์กลาง


การรับคำนวณน้ำหนักโดย

Wheel Size (mm)

ลูกล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง

H

รวมความสูง

F1xF2

บนขนาดแป้น

P1xP2

ระยะห่างรูยึดตน๊อ

Load Capacity (Kg)

ความสามารถรับน้ำหนัก (กก. )

3"(75mm)

120

120 x 90

80 x 60

500

4"(100 mm. )

145

140 x 110

110 x 80

500

5"(125mm)

175

140 x 110

110 x 80

500

6"(150mm.)

198

140 x 110

110 x 80

600

8"(200mm)

10"(250mm. )

12"(300mm.)

250

318

382

160 x 140

190 x 160

190 x 160

120 x 110

140 x 115

140 x 115

800

1,500

1,500

ราคาขนาดลูกล้อแบบชุด ชนิดขาเป็น / ขาตาย R500

R.500 ลูกล้อ

3"ขาเป็น / ขาตาย

4"ขาเป็น / ขาตาย

5"ขาเป็น / ขาตาย

6"ขาเป็น / ขาตาย

8"ขาเป็น / ขาตาย

10"ขาเป็น / ขาตาย

12"ขาเป็น / ขาตาย

ล้อโพลียูริเทน

440/370

490/440

570/490

680/590

800/720

2000/1700

2400/2200

ล้อไนล่อน

390/330

440/390

500/440

600/520

760/630

รับสั่งแบบทำตาม

รับสั่งแบบทำตาม

ล้อเหล็ก

380/330

420/380

480/420

580/480

700/600

1600/1400

รับสั่งแบบทำตาม

ล้อเหล็กติดยาง

400/350

450/400

500/440

600/520

730/630

1400/1200

รับสั่งแบบทำตาม

ลูกล้ออะไหล่เฉพาะ / เชื่อมแป้นเหล็ก / ขาเป็น / ขาตาย R500

อะไหล่ลูกล้อ R500

3"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

4"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

5"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

6"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

8"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

10"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

12"/ ลูกล้อ / ขาเป็น / ขาตาย

ล้อโพลียูริเทน

220/240/190

250/250/200

280/290/210

340/340/250

400/400/290

1,200 / 800/600

1,500 / 1,000 / 900

ล้อไนล่อน

170/240/190

200/250/200

230/290/210

280/340/250

380/400/290

รับสั่งแบบทำตาม

รับสั่งแบบทำตาม

ล้อเหล็ก

155/240/190

180/250/200

210/290/210

280/340/250

310/400/290

800/800/600

รับสั่งแบบทำตาม

ล้อเหล็กติดยาง

180/240/190

210/250/200

230/290/210

280/340/250

350/400/290

600/800/600

รับสั่งแบบทำตาม

ลูกล้อพิเศษแบบมีโช๊คสปริง ล้อเป็น / ล้อตาย ล้ออุตสาหกรรมงานหนัก  HEAVY DUTY

ลูกล้อพิเศษแบบมีสปริงโช๊ครับน้ำหนักได้ลูก 1,500 ถึง 3,000 กก. . / ลูกคุณสมบัติแบบเอียงและตรงหมุนได้ทำงานแทนล้อคู่รับน้ำหนักได้ดีกว่าการรับน้ำหนักเหมือนรถยนต์น้ำหนักจะลงไปที่ตัวสปริงซึ่งทำให้การเข็นรถง่ายขึ้นและเบากว่าล้อ รถทั่วๆไปหลายเท่ารับเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องบรรทุกหนักชนิดลูกล้อโพลียูรีเทนล้อไนล่อนขนาด 6 นิ้วและ 8 นิ้ว

ตัวเรือนทองล้อโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่นเชื่อมบัดกรี โครเมียมอาบสังกะสี แบริหมุนงแกน ผนึกกันซึมพร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อตเทียงตรงในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี
ล้อทำจากเหล็กอัดแล็กเกอร์ทนทานเชือก : โพลียูริเทน แบบลูกตุ้มบล็อกห่วง อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่นแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี

 

รุ่น : ล้อโช๊ค

หนักสำหรับงาน

หมุน Bracker ด้วย Urthane เหล็ก nylon - 6 Rubber Wheel

ความสูงลูกล้อขาเป็น -- ขาตาย -- ล้อยูริเทน, ไนล่อน, เหล็กหรือยางหุ่มเหล็ก

กว้าง x ยาว

เส้นผ่าศูนย์กลาง

การรับคำนวณน้ำหนักโดย

Wheel Size (mm)

ลูกล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง

H

รวมความสูง

F1 x F2

บนขนาดแป้น

P1 x P2

ระยะห่างรูยึดตน๊อ

Load Capacity (Kg)

ความสามารถรับน้ำหนัก (กก. )

6"(150mm.)

235

165 x 140

125 x 100

1,500

8"(200mm.)

275

165 x 140

125 x 100

1,500

ลูกล้อโพลียูรีเทนขนาดใหญ่พิเศษ 16 นิ้ว

เรามีสต๊อกสินค้ามากมาย ให้คุณได้ใช้งานทันที่ ที่ต้องการงานด่วน อุตสาหกรรมลูกล้อสำหรับงานหนัก - เบา