บริษัท พีซีอุปกรณ์โรงงาน จำกัด
PC-WHEEL.COM
เปิด : 9.00 - 19.00 น.
ติดต่อ :    

ผลิตและจำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

Backward Curved Blade & Forward Curved Blade

ขนาดตั้งแต่ 12"/ 37 Cmm. To.  48" / 2,850Cmm.

รับคำนวณและออกแบบระบบระบายอากาศ รับสั่งทำอะไหลใบพัดลม

 Backward & Forward ขนาดตั้งแต่ 12" รูเพลา 24 มม.ขึ้นไปถึง 35 มม.

พัดลมโบลเวอร์ แบบสายพาน

ขับเคลื่อนศูนยกลางสายพาน

Backward Curved Blade

โบลเวอร์ขนาดเล็กใบพัดลม 12"

ถุงกรองฝุ่นกับโบลเวอร์

Backward ขับตรงเพลากลาง

Backward เพลา 24 มม.

ใบพัดเดียว Forward

ใบพัดคู่ Forward Double

Axial Fan, Domestic Fans,  Roof Exhaust Fans,  In-Line Fans

พัดลมรุ่นที่นิยมใช้การส่งลมภายในโรงงานในอุโมงหรือในที่อับชืนโรงสีข้าวโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้อากาศไหลผ่านได้ดี

รูปแบบขนาด  Size from 315 to 2000mm  ยินดีให้คำปรึกษาออกแบบในงานของท่าน ขนาดความเหมาะสมของการใช้พัดลม ในแต่ละรุ่น No.1 -  25

 

Tda axial_flow_fan-dirct driven type No.1

axial_tdaf_flow fan-direct dreven type No.2

Axial fan-Contra-rotating direct type No.3

Axial fan flow fan-Belt driven type No.4

Axial fan_Bifurcated fan-direct driven No.5

Axial fan_bil_belt driven centrifugal fan No.6

Axial fan_Van_direct driven No.7

Axial fan mixed_flow Fans No.8

Axial fan_apk-propeller fan-direct dreven No.9

Axial fan-direct dreven type No.10

 

Apm_series-propeller fan No.11

Dwa_ series-slinline axial fan No.12

Kce_Series-ceiling mount type No.13

 

Dwv- series-wall or window extract fans No.14

 

Mtd-series-in-line mixed-flow duct fan No.15

 

Tsk_ll Series-in-Line Centrifugal Duct Fan No16

Rcd-b series-belt driven centrifugal No.17

Rcu-b series-belt driven centrifugal No.18

Rda-series-direct driven Axial type No.19

Power roof ventilator model : Av-g1296/3hp  ใบพัดเหล็ก 4 แฉก29 "No.20

Cpf series-in-line fan-belt driven smokespil No.21

Csd series-in-line fam-direct driven No.22

Cft series-in-line fan-belt-driven No.23

Cfh series-direct driven centrifugal fan smokespil No.24

Ccd-cck series-in-line fan-direct drive-belt driven No.25